Logging

Hvordan legge til logging av datapunkter
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 6 måneder siden

Ved å aktivere logging for et datapunkt samler Gateway inn verdien som leses fra datapunktet etter ønsket type og intervall.

1. Gå til Konfigurasjon → Logging

2. Klikk Legg til logging

3. Velg hvilket datapunkt som skal logges, hvilken type og intervall for logging av data

Intervall

Velg hvor ofte toppsystemet skal hente data.

Valgene 1 min og 5 min betyr at toppsystemet vil sende en forespørsel til bygget for data på det spesifiserte tidsintervall.

"Ved endring" gjør at toppsystemet logger data så snart oppdateringer er tilgjengelige og bør kun brukes på hendelsesbaserte protokoller. (KNX/BACnet).

Type

Standard
Vil vise fram loggede data som et linjediagram.

Akkumulerende
Vil vise fram data som et søylediagram. Dette er tilpasset for eksempel energimålere. 

4. Når logging er lagt til kan du fortsette med å sette opp anlegget med visninger, alarmer, kalender og så videre.

 

Svarte dette på spørsmålet ditt?